(Julkaistu lehdistötiedotteena 14.5.2018)

OneClinic Logistics käyttöön Pihlajalinnan kaikissa yksiköissä

 

Pihlajalinna ryhtyy tehostamaan lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden logistiikkaansa OneClinic Logistics -järjestelmän avulla. Järjestelmän käyttöönotto on parhaillaan alkamassa ja muun muassa sen integrointi Pihlajalinnan taloushallinnon järjestelmään menossa.

OneClinic Logistics on OneClinic Oy:n kehittämä järjestelmä, joka on erityisesti suunniteltu hoitotarvikkeiden ja lääkkeiden tilaamista, vastaanottoa ja varastointia varten. Hankintapäällikkö Henna Rantanen Pihlajalinnasta kertoo, että yhtiön tarkoituksena on aloittaa OneClinic Logisticsin hyödyntäminen ensin puolessakymmenessä suurimmassa yksikössään.

”Vaiheittain järjestelmä ulotetaan kattamaan kaikki Pihlajalinnan yksiköt, joita on laskutavasta riippuen 60-100 eri puolilla Suomea”, hän kertoo.

Myös OneClinic Logisticsin kattamien tuotteiden ja palvelujen määrää kasvatetaan Pihlajalinnassa vähitellen. Aluksi järjestelmän piirissä ovat erilaiset päivittäin tarvittavat tavarat – myöhemmin siihen siirtyvät myös harvemmin käytettävät ja tilattavat tuotteet ja palvelut. Täydessä laajuudessaan järjestelmä sisältää jopa kymmeniätuhansia nimekkeitä.

Henna Rantasen mukaan Pihlajalinnalla on suuret odotukset OneClinic Logisticsia kohtaan. Käytännössä valtaosa yhtiön hoitotarvikkeiden ja lääkkeiden logistiikasta ryhdytään hoitamaan sen avulla.

”Uskomme tämän tuovan kustannussäästöjä ja tehostavan meidän prosessejamme. Erityisen tärkeää on, että uusi järjestelmä vapauttaa työntekijöidemme voimavaroja hoitotyöhön, kun tilauksia, varastointia ja näihin liittyvää dokumentointia ei tarvitse enää hallinnoida käsipelillä”, hän kertoo.

AUTTAA TÄYTTÄMÄÄN LÄÄKE-VÄÄRENNÖSDIREKTIIVIN VAATIMUKSET

Rantanen muistuttaa lisäksi, että OneClinic Logistics auttaa Pihlajalinnaa täyttämään ne vaatimukset, joita seuraa EU:n lääkeväärennösdirektiivistä ja sen myötä ensi vuonna käynnistyvästä lääkevarmennusjärjestelmästä. Näiden tavoitteena on lääketurvallisuuden takaaminen niin, että potilas varmasti saa täsmälleen oikeaa lääkettä.

OneClinicin toimitusjohtajan Veli-Matti Pietilän mukaan Pihlajalinnan projekti on tärkeä osa sitä työtä, jota yhtiö tekee auttaakseen suomalaista terveydenhuoltoa tehostamaan logistiikkaansa.

”Erityisesti yksityiset palveluntuottajat ovat huomanneet, kuinka paljon säästöjä ja hyötyjä saavutetaan kokonaisvaltaisella tilaus-toimitusprosessin sähköistämisellä. Toki myös julkinen sektori on alkanut tässä kunnostautua. Samalla tuotantotaloudellinen ajattelu on alalla lisääntymässä”, hän toteaa.

Toiminnan tehostamisen ja potilasturvallisuuden parantamisen lisäksi halutaan myös kerätä tarkempaa tietoa hoitotoimenpiteiden suoritekustannuksista – mukaan lukien materiaalikulutus. Siksi One Clinic Logisticsin kaltaiset toteutukset lisääntyvät.

Pihlajalinna on suurin kotimaisessa omistuksessa oleva sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaja. Yhtiössä on yli 5 000 työntekijää ja sen pääkonttori on Tampereella.

Suomalaisen OneClinic Oy:n kehittämä One Clinic Logistics on laajassa käytössä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla – muun muassa sairaaloissa, lääkärikeskuksissa, terveysasemilla, hammashuollossa, hoivayksiköissä ja sairaanhoitopiireissä. Järjestelmä kuuluu yhtiön tuoteperheeseen, jonka muita jäseniä ovat hoiva- ja sote-prosessien ohjausjärjestelmä OneClinic Care, OneClinic 4C (Sote-ERP) sekä sähköisen asioinnin kokonaisjärjestelmä OneClinic eGate.

LISÄTIETOJA ANTAA:

Veli-Matti Pietilä
Toimitusjohtaja
Puhelin: 050 543 4192