Asiakkaat

OneClinic Logistics ja OneClinic 4 C ovat laajasti terveydenhuollon yksiköiden käytössä. Yrityksemme asiakkaina on suuri joukko julkisia ja yksityisiä terveyspalvelujen tuottajia – sairaanhoitopiirejä ja kuntayhtymiä, terveyspalveluyrityksiä, sairaaloita, lääkäriasemia ja klinikoita.