OneClinic Logistics

OneClinic Logistics

OneClinic Logistics helpottaa terveydenhuollon ammattilaisten työtä tehostamalla lääkkeiden, hoitotarvikkeiden ja muiden materiaalien tilaus-toimitusketjun toimintaa sekä varastojen hallintaa.

Säästää aikaa ja rahaa

Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden logistiikasta huolehtiminen vaatii aikaa ja tarkkuutta. OneClinic Logistics auttaa varmistamaan, että kaikki tarvittava on aina käytettävissä oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Järjestelmä tuo myös merkittäviä rahallisia ja ajallisia säästöjä. Se vapauttaa terveysammattilaisten työaikaa ja automatisoi rutiinitöitä. Mahdollisuus keskittyä varsinaiseen hoitotyöhön lisää potilasturvallisuutta.

Virheet vähenevät, jäljitettävyys paranee

Järjestelmä kertoo lääkkeiden ja materiaalien kulutuksen sekä niiden varastotilanteen. Näin varastosta vapautuu pääomaa samalla kun virheiden ja hävikin määrä pienene. Ratkaisu parantaa myös tuotteiden jäljitettävyyttä.

OneClinic Logisticsia on helppo käyttää mobiilisti erilaisten päätelaitteiden kuten viivakoodilukijoiden kanssa. Eri tapahtumien kirjaukset voidaan tehdä kätevästi hoitotyön ja muun toiminnan ohessa.

Järjestelmä laajassa käytössä

OneClinic Logistics täyttää Fimean lääkehuoltoa koskevat vaatimukset. Se on laajassa käytössä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla – muun muassa kuntayhtymissä, sairaanhoitopiireissä, sairaaloissa, lääkärikeskuksissa, terveysasemilla, hammashuollossa ja hoivayksiköissä. Usein se korvaa useita päällekkäisiä ratkaisuja.

OneClinic mobiilin ohjaukseen

OneClinic Logisticsin ominaisuuksia:

  • Suunniteltu lääkkeiden, hoitotarvikkeiden ja erikoistarvikkeiden tilaus-toimitusketjun sekä varaston hallintaan
  • Lukuisia lääkehuollon erityisominaisuuksia (kuten peruslääkevalikoiman hallinta, lääkevarmennus ja velvoitevarastointi)
  • Useita ohjaus- ja tilausmalleja erilaisille materiaaleille
  • Laajat mobiilikäytön mahdollisuudet. Käytännössä kaikki päittäiset rutiinitehtävät onnistuvat mobiilisti (muun muassa varasto-otot, keräily, vastaanotot, inventointi, saldokorjaukset ja lääkevarmennus)
  • Monipuolinen viivakoodien hyödyntäminen
  • Laajat parametrointimahdollisuudet optimointia ja automatisointia varten
  • Soveltuu keskus-, yksikkö- ja käsivarastojen hallintaan
  • Tavarapörssi hävikin minimoimiseksi
  • Eränumeroiden ja vanhenemisaikojen seuranta

Haluatko kuulla lisää?

Kerromme mielellämme lisää yrityksestämme ja ratkaisuistamme.
Ota yhteyttä – sovitaan tapaaminen kasvokkain tai etänä.