OneClinic Logisticsista iso apu koronakamppailussa

Koronapandemia on asettanut terveydenhuollon logistiikalle suuria haasteita ja paljastanut logistiikan ongelmia. Useat terveydenhuollon yksiköt ovat ratkoneet näitä OneClinic Logistics -järjestelmän avulla.

OneClinic Logistics tehostaa lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden tilaus- ja toimitusketjua, varastojen hallintaa sekä inventointia. Mitä isommista tavaramääristä ja hajautuneemmasta varastoinnista on kysymys, sitä suuremmat edut se tarjoaa.

Koronasta koituneet logistiset haasteet ovat edenneet OneClinicin toimitusjohtajan Veli-Matti Pietilän mukaan kolmessa vaiheessa.

”Ensimmäinen vaihe koski suojavarusteita ja niiden jakamista tehokkaasti oikeaan paikkaan. Tälle oli tarvetta, kun suojavarusteista oli huutava pula”, hän kertoo.

Seuraavaksi painopiste siirtyi laboratorioiden koronatestauksessa tarvitsemiin materiaaleihin, kun testauskapasiteettia kasvatettiin valtakunnallisesti nopeassa aikataulussa.

”Kolmas vaihe liittyy rokotuksiin. Erityinen vaikeus on ollut rokotusajanvarauksien ja saatavilla olevien rokotemäärien tasapainottaminen. Yleensä tätä on tehty tehottomasti käsityönä ja käyttäen useita eri tietojärjestelmiä. Perinteisesti lääkemateriaalit, ajanvaraukset ja palvelutuotannon kapasiteetti hallitaan eri järjestelmissä, eikä kunnollisia välineitä kokonaisvaltaiseen toiminnanohjaukseen ole ollut”, selvittää Pietilä.

Ratkaisuksi kaikissa kolmessa vaiheessa on tullut OneClinic Logistics. Samoin se on helpottanut koronasta koituvien kustannusten seurantaa.

Järjestelmä muun muassa kertoo käytettävissä olevien suojavarusteiden ja testaustarvikkeiden määrän, missä ja kuinka paljon niitä kulutetaan sekä missä varastossa ne sijaitsevat. Näin saadaan keskitetysti organisaatiotason kokoiskuva siitä, mihin materiaaleja kuuluu ohjata.

”Henkilökunnan aika ei kulu etsimiseen, vaan se voi keskittyä potilastyöhön. OneClinic Logistics on lisäksi mahdollistanut erityisten koronavarastojen perustamisen ja sujuvoittanut rokotteiden jakelun logistiikkaa” mainitsee toimitusjohtaja Pietilä.

Muita uutisia