Vesku Pietilän blogisarja: Terveydenhuollon IT-projektit voivat myös onnistua

Blogisarjassani lupasin pohtia terveydenhuollon tietojärjestelmäprojektien onnistumisten edellytyksiä.

Tässä käsitellään tarkemmin järjestyksessä toista onnistumisen kannalta tärkeää asiaa.

 

Osa 3/7: Vaatimusmäärittelyjä tarkennetaan projektin aikana

Projektin onnistumisen toinen edellytys:

Määrittelyjä tarkennetaan projektin aikana

 

Edellisessä blogissani käsittelin niin ikään vaatimusmäärittelyjä ja korostin niiden tärkeyttä sekä laadullisia vaatimuksia.
Toiminnallisia vaatimusmäärittelyjä, jotka on tehty ennen käyttöönottoprojektin aloittamista – yleensä jo ennen tarjouspyynnön julkistamista – ei pidä ajatella lopullisina vaatimuksina, joita pitää orjallisesti noudattaa projektin aikana. Tarjouspyynnön vaatimusmäärittelyt kannattaa pitää yleisluonteisina – pohjana yksityiskohtaisemmille määrittelyille.
Toiminnallisten ja teknisten vaatimusmäärittelyjen yksityiskohtiin vaikuttavat monen seikat, kuten minkälainen valitun toimittajan järjestelmä on ja kuinka hyvin se istuu asiakkaan vaatimuksiin, lähtötilanteeseen ja olemassa olevaan IT-arkkitehtuuriin. Mitä laajempi järjestelmäkokonaisuus on kyseessä, sitä todennäköisemmin valmis ohjelmisto ei toteuta kaikkia vaatimuksia, vaan sitä pitää kehittää ja muokata käyttäjien tarpeiden mukaisesti projektin aikana.
Tämän takia kaikkia yksityiskohtia ei edes voida kuvata riittävän tarkalla tasolla tarjouspyynnön vaatimusmäärittelyssä. Toisaalta mitä suurempi projekti on kyseessä ja mitä kauemmin se kestää, sitä todennäköisemmin asiakkaan tilanne ja vaatimukset muuttuvat myös projektin aikana.
Hyvä lopputulos ja onnistunut projekti vaativat molemminpuolista panostamista määrittelyihin. Tällä työlle on molempien osapuolten syytä varata riittävästi kalenteri- ja työaikaa erityisesti projektin alkuvaiheessa.

Seuraavassa blogissani siirryn projektin onnistumisen kannalta tärkeään kolmanteen pointtiin – kerron miksi projektisuunnitelman yksityiskohdat kannattaa tarkentaa vasta määrittelyvaiheen jälkeen.

 

VELI-MATTI PIETILÄ

veli-matti.pietila@oneclinic.fi

050 543 4192

Muita blogipostauksia