Vesku Pietilä: Terveydenhuollon IT-projektit voivat myös onnistua

Terveydenhuollon IT-projekteilla on huono maine, sillä liian usein ne epäonnistuvat tavalla tai toisella. OneClinicin toimittamat projektit todistavat kuitenkin toista: ne osoittavat, että projektit voivat myös onnistua. OneClinicin toimitusjohtaja Veli-Matti ”Vesku” Pietilä aloittaa tässä seitsemänosaisen blogisarjan, jossa hän käy läpi projektien onnistumisen edellytyksiä.

Terveydenhuollon IT -hankintoja ja käyttöönottoprojekteja parjataan julkisuudessa tämän tästä – yleensä hyvästä syystä. Terveydenhuollossa IT -projektit tuppaavat epäonnistumaan kaikilla yleisillä mittareilla mitattuna. Budjetit ylittyvät huomattavasti ja aikataulut venyvät poskettomasti, jopa vuosia.

Käytettävyys ja muut tavoiteltavat hyödyt jäävät tyypillisesti saavuttamatta. Pahimmassa tapauksessa käyttäjien kannalta uusi järjestelmä tarkoittaa käytettävyyden ja käytön tehokkuuden kannalta askelta taaksepäin.

Uskallan väittää, että meillä OneClinicillä on käyttöönottoprojekteista pelkästään hyviä kokemuksia. Pääsääntöisesti kaikki projektimme ovat onnistuneita ja pysyneet aikatauluissa. Asiakkaat ja erityisesti käyttäjät ovat tyytyväisiä.

Toki joku voisi vasta-argumenttina heittää, että terveydenhuollon logistiikan ja lääkehuollon järjestelmäprojektit ovat yksinkertaisempia kuin esimerkiksi asiakas- ja potilastietojärjestelmäprojektit. Meillä on kuitenkin monelta osin samat haasteet kuin alalla muillakin. Toimituksemme esimerkiksi liittyvät haastaviin monitoimittajaympäristöihin ja niissä toteutetaan useita erilaisia alalla tyypillisiä integraatioita. Lisäksi samat tietosuoja- ja tietoturvavaatimukset koskevat meitäkin.

Syyt epäonnistumisiin voivat olla moninaiset ja tapauskohtaisesti varmasti vaihtelevat. Jäin pohtimaan, mikä terveydenhuollosta tekee niin erilaisen ja vaikean ympäristön ja miksi muilla aloilla projekteissa onnistuminen on yleisempää. Onko olemassa yleisiä onnistumisen edellytyksiä, joiden kautta voidaan tarkastella kaikkia haastavia terveydenhuollon IT-projekteja?

 

Tältä pohjalta otin kynän ja listasin niitä. Keksin kuusi keskeisintä tekijää, joista jokaisen kuvaan tarkemmin blogisarjassani. Näitä tekijöitä ovat:

  1. Vaatimusmäärittelyt ja projektin valmistelut on tehty huolella

  2. Määrittelyjä tarkennetaan projektin aikana ja määrittelyihin panostetaan projektin alkuvaiheessa

  3. Projektisuunnitelman yksityiskohdat tarkennetaan vasta määrittelyvaiheen jälkeen

  4. Selkeät liiketaloudelliset tavoitteet ja mittarit, jotka ohjaavat projektia ja siihen liittyviä päätöksiä

  5. Saumaton yhteistyö ja ketterä kehittäminen

  6. Riittävä panostus viestintään ja muutosjohtamiseen

 

Seuraavassa blogissani avaan tarkemmin kohtaa 1: Vaatimusmäärittelyt ja projektin valmistelut on tehty huolella

– Vesku

veli-matti.pietila@oneclinic.fi

050 543 4192

 

Muita blogipostauksia