Terveystalo luottaa OneCliniciin

(Julkaistu lehdistötiedotteena 15.5.2015)

Oneclinic logistics uudisti Terveystalon hoitotarvike- ja lääkelogistiikan

 

Neljä miljoonaa potilaskäyntiä vuosittain hoitava Terveystalo tarvitsee toiminnassaan suuret määrät erilaisia hoitotarvikkeita ja lääkkeitä. Nykyisin tarvikkeiden ja lääkkeiden hankkiminen, vastaanottaminen ja varastointi sujuvat Terveystalossa paljon aikaisempaa tehokkaammin. Suurin osa sen sairaalayksiköistä eri puolilla Suomea käyttää tätä nykyä M@tskua – järjestelmää, joka on erityisesti suunniteltu parantamaan terveydenhuollon logistiikkaa.

M@tsku – tilausten ja varastojen nopeaa hallintaa

M@tsku on Terveystalon antama nimi OneClinicin kehittämälle OneClinic Logistics -järjestelmälle. Terveystalo pilotoi ensin järjestelmää Terveystalo Turku Pulssissa vuoden 2014 syksyllä. Nyt järjestelmä on Terveystalon logistiikkapäällikön Mikko Sareelan mukaan täydessä käytössä tarvikkeiden osalta jo kuudessatoista sairaalayksikössä ja näistä neljässä myös lääkkeiden osalta.

”Haluamme edelleen laajentaa M@tskun hyödyntämistä etenkin lääkelogistiikassa. Tavoitteemme on saada järjestelmä käyttöön lääkkeissä kaikkiaan pariinkymmeneen yksikköömme ja myös tarvikkeissa seitsemääntoista. Näin M@tsku kattaisi sekä tarvike- että lääkelogistiikan kaikissa suurimmissa yksiköissämme”, hän kertoo.

Terveystalo on Suomen suurin terveyspalveluyritys, joka tarjoaa monipuolisia terveys-, työterveys-, sairaanhoito- ja tutkimuspalveluja. OneClinic puolestaan on ohjelmistoyritys, joka keskittyy terveydenhuollon prosessien ja toiminnan ohjaukseen.

Logistiikkapäällikkö Sareela kertoo Terveystalon hyödyntävän M@tskua muun muassa tarvikkeiden ja lääkkeiden tilaamiseen ja vastaanottoon sekä tuotevalikoiman, varastotasojen, tilausmäärien ja tilausaikojen hallintaan. Lisäksi Terveystalo käyttää järjestelmää eränumeroiden, vanhenemisaikojen ja huumausainekulutuskorttien seurantaan. Yksi M@tskun ainutlaatuisista ominaisuuksista onkin, että se kattaa sekä tarvikkeet että lääkkeet.

M@tsku on iso askel eteenpäin

M@tskun ottaminen käyttöön on Sareelan mukaan merkinnyt suurta muutosta Terveystalon hoitotarvike- ja lääkelogistiikkaan, olipa sitten kysymys lääkekeskuksista tai osastoista. M@tskun kanssa on enemmän tai vähemmän tekemisissä Terveystalossa satoja ihmisiä. Järjestelmä vapauttaa hoitohenkilökunnan aikaa muun muassa optimoinnin ja automatisoinnin ansiosta.

Terveystalo Turku Pulssin lääkekeskuksen hoitajalle Pirjo Moilaselle M@tsku on jatkuvasti käytössä oleva työväline. Hän on järjestelmään tyytyväinen.

”Hoidan M@tskun avulla kaikki materiaalihallintoon liittyvät tehtävät. Järjestelmä auttaa minua paljon työssäni. En missään nimessä haluaisi luopua M@tskusta ja palata aikaisempaan käytäntöömme. Tämä on ollut iso askel eteenpäin”, hän kiittelee.

Terveystalo odottaa M@tskun johtavan merkittäviin säästöihin, sillä järjestelmä kohentaa varastojen kiertonopeutta, vähentää virheiden määrää, pienentää hävikkiä ja vapauttaa työaikaa muuhun tekemiseen. Logistiikkapäällikkö Sareelan mielestä M@tsku tuo kaiken kaikkiaan läpinäkyvyyttä koko logistiseen prosessiin.

”M@tskun tuomien muutosten ja tulosten seuranta on parhaillaan menossa. Järjestelmään on rakenteilla mittareita, joiden avulla pystymme jatkuvasti tehostamaan toimintaamme. Voimme esimerkiksi ohjata toimintaa varastonkiertonopeuksien ja reaaliaikaisten varastonarvojen perusteella”, kertoo Sareela.

Lisätietoja antaa:

Veli-Matti Pietilä
Toimitusjohtaja
Puhelin: 050 543 4192