Puolueeton selvitys vahvistaa: OneClinic Logisticsin hyödyt

Konsulttiyhtiö Invinite Oy on selvittänyt OneClinic Logisticsin tuomia hyötyjä kahdelle suurelle terveydenhuoltoalan toimijalle. Kohteena olivat Fimlab Laboratoriot Oy ja Siun sote. Fimlab on Suomen suurin terveydenhuollon laboratorioyritys, Siun sote puolestaan Pohjois-Karjalan hyvinvointialue.

Selvitykset kohdistuivat One Clinic Logisticsin tuottamiin säästöihin näiden logistiikkatoiminnoissa ja -organisaatioissa. Ne eivät ottaneet huomioon osastoilla syntyviä säästöjä. Kokemus ja aikaisemmat tutkimukset kuitenkin kertovat, että säästöt osastoilla ovat suhteellisesti vielä suurempia.

Selvitykset todistivat, että OneClinic Logistics säästää terveydenhuollon organisaatioiden aikaa, rahaa ja työtä tehostamalla tilaus- ja toimitusketjun toimintaa sekä varastojen hallintaa. Lisäksi se vähentää tilausvirheiden määrää.

FimLabissa OneClinic Logistics on selvityksen mukaan vähentänyt tilausten seurantaan ja toimitusten valvontaan käytettävää työaikaa 87 prosenttia. Tilausten käsittelyajat ovat lyhentyneet 33 prosenttia ja toimitusten vastaanottoon kuluva aika 20 prosenttia. Varastosaldojen selvittämiseen tarvittava aika väheni 90 prosenttia ja laskujen hyväksymiseen kuluva aika 80 prosenttia.

Siun sotessa OneClinic Logisticsilla on saavutettu samankaltaisia tuloksia.

Pelkästään Siun soten logistiikkaorganisaatiossa on säästynyt järjestelmäuudistuksen ja tuotantoprosessien uudistuksen yhteydessä yhteensä 8 hengen työpanos. Tosin järjestelmän rekisterien ylläpitoon on ollut tarvetta palkata lisähenkilö.

Siun soten logistiikassa oli vuoden 2023 alussa keskimäärin 53 henkeä, tämän vuoden alussa noin 46 henkeä. Tämä tarkoittaa noin 200 000 euroa pienempiä kuluja vuodessa.

Suurin säästö tuli ostolaskujen täsmäytyksen automatisoinnista. Ostolaskuista 77 prosenttia täsmäytyy jo automaattisesti.

Tuore selvitys koski pelkästään Siun soten logistiikkaorganisaatiota, eikä osastoilla saavutettuja hyötyjä tutkittu niin tarkasti. Aikaisemmat selvitykset (esimerkiksi Eksote 2015) kertovat kuitenkin, että suuremmat kustannus- ja aikahyödyt syntyvät aina osastoilla. Siun sotessa OneClinic Logisticsia käyttää eri osastoilla hieman alle 4 000 henkilöä, joiden työaikaa järjestelmä säästää.

Koska järjestelmä tuo samalla tavalla säästöjä Siun soten muissa yksiköissä ja muilla osastoilla, on selvää, että kokonaisuudessaan se vapauttaa merkittävän määrän työaikaa.

Muita uutisia