OneClinic Logistics laajenee koko Eksoten alueelle

Vuoden verran Eksotessa pilotoitavana olleen OneClinic Logistics-järjestelmän käyttö laajenee syksyn 2015 aikana merkittävästi. Jatkossa OneClinic Logistics – joka Eksotessa on nimetty Martaksi – ryhdytään hyödyntämään koko Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alueella. Käytännössä tämä tarkoittaa, että järjestelmä otetaan käyttöön Etelä-Karjalan keskussairaalassa, kaikilla Eksoten terveys- ja hyvinvointiasemilla sekä muutamissa muissakin yksiköissä.

OneClinicin kehittämä OneClinic Logistics tehostaa terveydenhuollon logistiikkaa. Se on suunniteltu yksikkö- ja käyttövarastojen tehokkaaseen mobiiliin ohjaukseen ja tilausten suorittamiseen viivakoodeja hyödyntäen. Eksotessa projektia vie eteenpäin sosiaali- ja terveyspiirin logistiikkapäällikkö Tiina Purhonen.

”Kaiken kaikkiaan OneClinic Logistics – sitten kun se on täällä täysin tuotantokäytössä – tulee kattamaan keskussairaalan lisäksi parikymmentä eri yksikköä”, hän laskeskelee.

OneClinic Logisticsin eli Martan tuotantokäyttö laajenee Eksotessa vähitellen. Täydessä mitassa sen on tarkoitus olla Purhosen mukaan viimeistään vuoden 2015 lopulla. Eksotessa järjestelmää hyödynnetään hoitotarvikkeiden varastojen ja tilausten hallitsemiseen. Tavallisimpia hoitotarvikkeita ovat muun muassa erilaiset siteet, vaipat, ruiskut ja neulat.

Järjestelmä on yksinkertainen käyttää. Kun tuote otetaan varastosta, siitä merkitään tieto järjestelmään. Tämä tapahtuu vaivatta pienten mobiililaitteiden avulla. Laitteilla vain luetaan tuotteen viivakoodi, jolloin se kirjautuu pois varastosta. Tieto varastotilanteesta on aina ajan tasalla. Tuotteilla on järjestelmässä myös erikseen määritellyt saldorajat. Se tilaa sähköisesti tuotetta lisää, kun sen saldoraja alittuu. Tuotteiden tullessa toimittajilta ne kirjataan varastoon saapuneiksi.

Mobiililaitteet ovat Eksotessa hoitotarvikkeiden varastoissa, mutta järjestelmää voi toki käyttää myös toimistoista.

”…KÄYTTÖKOKEMUKSET OVAT OLLEET MYÖNTEISET.”

Pilottijakson aikana OneClinic Logisticsista vahvistui Tiina Purhosen mukaan myönteinen käsitys.

”Alussa oli luonnollisesti jonkin verran muutosvastarintaa. Sen väistyttyä käyttökokemukset ovat olleet myönteiset. OneClinic Logistics helpottaa työtä, koska tilauksia ei enää juuri tarvitse tehdä itse, vaan järjestelmä huolehtii niistä automaattisesti. Se myös varmistaa, että tarvikkeita on aina tarpeellinen määrä”, hän kertoo.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote tuottaa terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä edistäviä terveys-, perhe- ja sosiaali- sekä vanhustenpalveluja. Siihen kuuluu yhdeksän kuntaa Etelä-Karjalan alueelta – suurimpana niistä Lappeenranta.

Muita uutisia