OneClinic Logistics -järjestelmä tuonut paljon hyötyjä Fimlabille

Fimlab Laboratoriot Oy on hoitanut logistiikkansa OneClinic Logistics -järjestelmän avulla nyt noin puolen vuoden ajan. Suomen suurin terveydenhuollon laboratorioyritys on järjestelmään tyytyväinen. Se on toiminut luotettavasti ja tuottanut Fimlabille lupaamiaan monenlaisia hyötyjä.

Talousjohtaja Teija Vehmas Fimlabista arvioi tärkeintä olevan, että OneClinic Logisticsin myötä laboratorioyritys on saanut logistiikkaansa yhtenäisen järjestelmän ja yhtenäiset toimintatavat. Ero aikaisempaan hajanaiseen tilanteeseen on huomattava.

OneClinic Logistics korvaa yhdellä integroidulla kokonaisuudella useat Fimlabissa käytössä olleet järjestelmät. Samalla vähennettiin manuaalista työtä – päästiin eroon lippusista ja lappusista sekä exceleistä.

”Saavutamme paljon erilaisia prosessihyötyjä, kun kaikissa Fimlabin yksiköissä toimitaan samalla tavalla. Prosessihyödyt näkyvät käytännössä muun muassa toimintamme tehokkuuden ja laadun parantumisena entisestään”, hän korostaa.

Vastuullinen ratkaisu

Vehmas huomauttaa, että sujuvasti ja tarkasti rullaava logistiikka on myös vastuullista, sillä se vähentää hävikkiä ja pitää yllä huoltovarmuutta varmistamalla tarvikkeiden tarpeellisen määrän varastoissa. Varastojen kiertonopeudesta ja arvosta sekä eri tarvikkeiden saldosta ja kulutuksesta on nyt myös entistä tarkempi käsitys.

Lisäksi ostolaskujen käsittely tehostuu taloushallinnon järjestelmään tehdyn integraation ansiosta. Fimlabin logistiikkapäällikkö Jani Säynäväjärvi kertoo, että OneClinic Logisticsia hyödyntävät muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta laboratorioyrityksen kaikki 110 toimipistettä eri puolilla Suomea. Se keskittää Fimlabin tilaus-toimitusketjun sekä varastojen hallinnan yhteen järjestelmään.

”Järjestelmän toiminnallisuudet vaihtelevat hieman toimipaikan luonteen mukaan. Viidessä keskuslaboratoriossa toiminnallisuuksia on esimerkiksi enemmän kuin näytteenottopisteissä. Käyttäjän näkökulmasta olennaisin muutos aikaisempaan on se, että kaikki tilaukset tehdään nyt yhden järjestelmän kautta”, hän selvittää.

Satoja käyttäjiä, tuhansia tarvikkeita

Kaikkiaan OneClinic Logisticsilla on Fimlabissa noin 350 käyttäjää. Järjestelmä kattaa tuhansia tarvikkeita, joita terveydenhuollon laboratorio tarvitsee näytteenotossa ja diagnostiikassa.

Logistiikkapäällikkö Säynäväjärven mukaan järjestelmä toimii moitteitta. Alkuvaiheessa oli muutamia haasteita selvitettävänä, mutta se on luonnollista, kun uusi järjestelmä otetaan laajasti käyttöön. Fimlabin logistiikka-asiantuntija Tuija Järvinen puolestaan kertoo OneClinic Logisticsin saavan päivittäisiltä käyttäjiltään kiitosta.

”Erityisesti tykätään järjestelmän verkkokauppamaisesta toimintamallista sekä siihen kuuluvista mobiililaitteista ja automaatiosta, jotka helpottavat olennaisesti tavaroiden tilaamista ja vastaanottoa”, hän mainitsee.

Fimlab – Suomen suurin terveydenhuollon laboratorioyritys

Fimlab on Suomen suurin terveydenhuollon laboratorioyritys, joka tuottaa laboratoriopalveluja sekä laboratorioalan koulutusta ja tutkimusta Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Päijät-Hämeen ja Pohjanmaan hyvinvointialueilla.

Fimlabin pääomistajia ovat Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Päijät-Hämeen ja Pohjanmaan hyvinvointialueet. Yrityksellä on yli 110 toimipistettä ja asiakkaina toista miljoonaa suomalaista.

Muita uutisia