OneClinic Logistics -järjestelmä THL:n lääketukkukaupalle – parantaa rokotejakelun tehokkuutta

Suomalainen OneClinic Oy toimittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) lääketukkukaupalle OneClinic Logistics -järjestelmänsä. Sen avulla lääketukkukauppa tehostaa ja sujuvoittaa rokotteiden ja lääkevalmisteiden hankinnan, varastoinnin ja jakelun logistiikkaansa. Järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla.

Yksi THL:n lääketukkukaupan keskeisistä tehtävistä on hankkia ja jaella kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotteet. Viime vuosina lääketukkukaupan toiminta on jatkuvasti laajentunut ja monipuolistunut. Tukkukaupan johtaja Toni Relander kertoo tehtäväkentän laajenneen merkittävästi, kun kaupan vastuulle tuli lääkevalmisteiden hankinta ja varastointi rescEU-hankkeeseen kuuluviin valmiusvarastoihin.

”Nykyinen logistiikkajärjestelmämme on THL:n omin voimin koodattu ja ylläpidetty. Tähän asti se on palvellut meitä hyvin, mutta nyt toimintaamme on tullut niin paljon uutta, että se ei enää vastaa tarpeitamme”, hän huomauttaa.

Aikaa keskittyä asiantuntijatyöhön

THL:n lääketukkukaupan erikoissuunnittelija Viivi Isoniemelä odottaa OneClinic Logisticsin ennen kaikkea vähentävän manuaalista työtä.

”Kun uusi järjestelmä korvaa sähköpostien, puhelujen ja excelien kanssa puuhailun, vapautuu aikaa keskittyä asiantuntijatyöhön”, hän toteaa.

Rokotteiden hankinta, varastointi ja jakelu sujuu tavallisesti varsin rutiinimaisesti. Parantamisen varaa silti on. Relander toivoo OneClinic Logisticsin tuovan parempaa ja ajantasaisempaa tietoa varastojen saldoista ja arvoista, helpottavan menekin ennustamista ja kertovan tarkempaa tietoa hävikistä.

”Emme oikein tiedä, minne päätyvät ne rokotteet, joita ei pistetä pakaraan tai olkapäähän. Uuden järjestelmän avulla voidaan helpommin saada tarkempaa tietoa tästä. Vielä nyt tietojen kerääminen on manuaalista ja perustuu kyselyyn”, hän sanoo.

Kaiken kaikkiaan sekä Relander että Isoniemelä toivovat OneClininic Logisticsin helpottavan monenlaisten tietojen keräämistä ja raportointia. Hyvin toimiva logistiikkajärjestelmä tukee myös haastavien tilanteiden ratkaisemista. Joitakin rokotteita joudutaan ehkä nopeasti tilaamaan ja jakamaan suuria määriä, voi olla saatavuusongelmia tai rokotteen säilyvyysaika saattaa olla lyhyt.

Erikoissuunnittelija Isoniemelä kertoo, että tavoitteena on myös parantaa THL:n lääketukkukaupan ja siltä rokotteita tilaavien sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten välistä yhteistyötä. Ne voisivat jatkossa tehdä tilauksensa kätevästi OneClinic Logistics -järjestelmän kautta. Näin tässäkin säästyttäisiin puhelinten ja sähköpostien kanssa toimimiselta.

RescEU toi lisätehtäviä

RescEU-hankekokonaisuuteen kuuluu EU:n yhteisiä valmiusvarastoja eri puolilla Eurooppaa. Hankkeen tarkoituksena on tehostaa EU:n valmiuksia vastata laaja-alaisiin suuronnettomuuksiin sekä uhka- ja kriisitilanteisiin. Suomeen perustettu uusi rescEU-varasto keskittyy rokotteisiin, lääkkeisiin, hoitotarvikkeisiin ja lääkinnällisiin laitteisiin, joita tarvitaan valmistauduttaessa kemiallisiin, biologisiin, radioaktiivisiin tai ydinmateriaalien aiheuttamiin uhkiin.

THL:n lääketukkukauppa sai alkuvuodesta 2024 tehtäväkseen rokotteiden ja lääkevalmisteiden hankinnan ja varastoinnin uuteen varmuusvarastoon.

”Meidän täytyy tallentaa, ylläpitää ja ryhmitellä nämä valmisteet OneClinic Logistics -tietojärjestelmään. Samalla meidän on eriteltävä, mitkä tuotteet kuuluvat kansalliseen rokotusohjelmaan ja mitkä rescEU:hun. RescEU-varmuusvarastointi edellyttää meiltä uutta ajattelumallia, sillä tähän asti olemme käsitelleet lähinnä rokotteita, jotka poikkeavat muista lääkkeistä muun muassa merkintätavoiltaan”, Relander toteaa.

OneClinicin toimitusjohtaja Veli-Matti Pietilä kiittelee yhteistyötä THL:n asiantuntijoiden kanssa.

”Projekti saatiin nopeasti käyntiin ja on edistynyt suunnitelman mukaisesti”, hän toteaa.

 

Lisätiedot:
THL, Lääketukkukaupan johtaja Toni Relander, 050 324 0707
OneClinic, toimitusjohtaja Veli-Matti Pietilä, 050 543 4192

Muita uutisia