Eksote kokeilee palvelupaketteja käytännön sote-työssä

OneClinic toimittaa pilottihankkeessa tarvittavan teknisen ratkaisun

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote ryhtyy pilotoimaan uudenlaisten palvelupakettien siirtämistä käytännön sote-työhön. Paketit ovat Sitran kehittämä työkalu sote-palvelujen ohjaamiseen ja johtamiseen. Niiden avulla pyritään sitomaan sote-palvelut järkeviksi kokonaisuuksiksi. Paketit myös mahdollistavat eri alueilla toteutettujen palvelujen laadun ja kustannusten vertailun nykyistä paremmin.

Eksoten toimitusjohtaja Pentti Itkonen korostaa, että palvelupaketit ovat uusi, mutta ei ainoa väline sote-palvelujen johtamiseen. Hänen mielestään Suomessa olisi nyt päätettävä, mikä tarjolla olevista vaihtoehtoisista välineistä valitaan.

”Palvelupakettimallia täytyy varmasti edelleen kehittää, mutta aivan hyvin siihen voitaisiin valinnassa päätyä – ovathan sitä nyt olleet kehittämässä myös Sitra sekä sosiaali- ja terveysministeriö”, hän toteaa.

Eksoten projektipäällikkö Katja Klemola kertoo, että palvelupakettien pilotoinnin ensimmäinen vaihe sosiaali- ja terveyspiirissä päättyi kuluneen kesän lopulla. Palvelupaketteja oli käytössä kaikkiaan yksitoista. Niissä palvelut oli ryhmitelty erilaisiksi kokonaisuuksiksi.

Nyt Eksotessa on alkanut pilottiprojektin toinen vaihe.

”Loppukesästä päättyneen vaiheen aikana palvelupaketteja käytettiin lähinnä johdon tasolla toiminnan ohjaukseen ja raportointiin, analysointiin ja kustannusten seurantaan. Jatkoprojektissa palvelupaketit siirretään yksittäisen työntekijän tasolle. Hoitaja voi nyt hakea tietoa asiakkaastaan ja muun muassa katsoa, mitä palvelupaketteja tämä on käyttänyt”, kertoo projektipäällikkö Klemola.

Meneillään olevassa jatkoprojektissa on mukana myös OneClinic Oy. Yritys rakentaa yhteistyöprojektissa teknologian, jonka avulla palvelupaketit saadaan työntekijöiden käyttöön. Ratkaisu perustuu Microsoftin Dynamics AX -teknologiaan, jonka päälle OneClinic on rakentanut myös OneClinic Care -järjestelmänsä, jota käytetään kokonaisratkaisun osana.

”Haluamme nyt testata kuinka tällainen ratkaisu toimii toiminnanohjauksen välineenä”, toteaa Klemola.

Toiminnanohjauksella tehoa sote-palveluihin

OneClinicin toimitusjohtaja Veli-Matti Pietilä huomauttaa, että pilotissa haetaan nimenomaan vahvistusta sille, että toiminnanohjaukseen perustuen on mahdollista tehostaa sote-palveluja. Samalla päästään käytännössä yhdistämään kansalaisen sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöön liittyvät tiedot, kuten suoritteet ja kustannukset, prosessiohjauksen kanssa, mikä on yksi sote -uudistuksen tavoitteista.

”Tavoitteemme on pilotin avulla osoittaa, että palvelupakettimalli ja meidän ratkaisumme mahdollistavat sote-uudistukseen liittyvien periaatteiden – asiakkaan valinnanvapauden ja raha seuraa asiakasta –toteuttamisen. Lähivuosina tämänkaltainen järjestelmä tulee käyttöön niin kaikilla sote-alueilla kuin yksityisillä ja julkisilla palveluntuottajilla”, toteaa toimitusjohtaja Pietilä.

Sote-uudistuksella arvioidaan olevan suuri vaikutus terveydenhuollon tietojärjestelmiin. OneClinicin tavoitteena on hyödyntää pilotin tuloksia ja rakentaa sellainen tekninen ratkaisu, ettei olemassa olevia potilastietojärjestelmiä tarvitse heti vaihtaa. Modulaarinen ja avoin ratkaisu mahdollistaa monien eri järjestelmien liittämisen toimivaksi kokonaisuudeksi.

Lisätiedot

Eksote
Toimitusjohtaja Pentti Itkonen
050 387 7600

OneClinic Oy
Toimitusjohtaja Veli-Matti Pietilä
050 543 4192

Muita uutisia