Nyt on hyvä aika kehittää ja keskittää hyvinvointialueiden hoitotarvikejakelua

Sote-uudistus tulee voimaan vuoden 2023 alussa. Uudistuksen seurauksena syntyvillä hyvinvointialueilla on jo kiire järjestää logistiikkansa kuntoon.

 

 

Hyvinvointialueet ovat eri vaiheissa hoitotarvikkeiden logistiikkansa rakentamisessa. Parhaassa asemassa ovat Pohjois-Karjalan hyvinvointialue ja Etelä-Karjalan hyvinvointialue, joista ensiksi mainittu rakentuu Siun sote -kuntayhtymän ja jälkimmäinen Eksote-kuntayhtymän pohjalle. Molemmat kuntayhtymät toimivat jo hyvinvointialueiden tapaan ja niillä molemmilla on laajassa käytössä meidän toimittamamme OneClinic Logistics -järjestelmä.

Sote-uudistus mullistaa suomalaisen sosiaali- ja terveysmaailman perusteellisesti. Myllerrys koskee myös logistiikkaa ja erityisesti hoitotarvikejakelua, sillä tarvikkeiden tilaaminen, varastointi ja toimittaminen niitä tarvitseville asiakkaille siirtyy kunnilta hyvinvointialueiden tehtäväksi.

Siun sote esimerkiksi on keskittänyt koko Pohjois-Karjalan maakunnan hoitotarvikejakelun yhteen organisaatioon, joka toimii osana Siun soten logistiikkaorganisaatiota.

Nyt on muidenkin hyvinvointialueiden hyvä aika alkaa keskittää ja tehostaa hoitotarvikejakeluaan ottamalla käyttöön parempia tietojärjestelmiä. Näin myös vapautuisi terveydenhoidon ammattilaisten aikaa varsinaiseen hoitotyöhön, mikä on olennaisen tärkeää nyt, kun hoitohenkilökunnasta on huutava pula.

***

Hoitotarvikejakeluun kuuluvat tyypillisesti kotihoito (kotona asuvat kansalaiset), hoivakodit (esimerkiksi vanhukset) sekä muut hoitomuodot, joihin tarvitaan erilaisia hoitotuotteita ja -tarvikkeita (esimerkiksi diabeteshoito).

Perinteisesti hoitotarvikejakelua on hoidettu hajautetusti kuntakohtaisesti. Käytössä on yleensä erilaisia ja vaihtelevia toimintamalleja ja tilaus-toimitusprosesseja. Esimerkiksi vaipat ja monet muut tuoteryhmät tilataan toimittajien verkkokaupoista ja toimitetaan asiakkaille suoraan kotiin. Osa tuotteista taas tilataan aina paikallisesta logistiikkaorganisaatiosta kuten sairaanhoitopiirin keskusvarastosta. Koska hoitotarvikejakelu on osa sairaanhoitoa, sen hoitamisessa pitää olla mukana myös sairaanhoitajia eli henkilöitä, jotka tuntevat tuotteet ja niiden käyttötarkoituksen.

Tyypillisesti hoitotarvikejakelussa käytetään useita eri tietojärjestelmiä, jotka eivät keskustele keskenään – käytössä ei tavallisesti ole yhtä järjestelmää, jolla jakelua hallitaan keskitetysti yhtenä kokonaisuutena. Esimerkiksi potilaskertomusjärjestelmän lähetteeltä nähdään, mitä tuotteita ja kuinka paljon kansalaiselle on määrätty, tilauksia syötetään useisiin eri tilausjärjestelmiin ja jakeluvaihetta hallitaan kuljetuksesta vastaavan toimijan järjestelmässä. Koska nämä eivät keskustele, niin samoja tietoja haetaan ja syötetään moneen eri järjestelmään. Tehdään siis tupla- tai jopa triplatyötä useassa eri järjestelmässä.

***

OneClinicin lähestymistapa on hoitotarvikejakelun kokonaisvaltainen sähköistäminen ja järjestelmäintegraatio. Kansalaiset tai puolesta-asioijat voivat tilata tuotteita, nähdä kuinka paljon niitä on tilattu ja on vielä tilattavissa ja milloin toimitukset ovat tulossa verkkokaupasta. Tilaukset tulevat verkkokaupasta sähköisesti hoitotarvikejakelun omaan logistiikkajärjestelmään, missä varastoja hallitaan mobiilisti ja tehokkaasti. Tavoite on saada suurin osa tilausvirrasta tulemaan automaattisesti verkkokaupan kautta, mikä vapauttaa henkilöstön työaikaa tilauksien syöttämisestä.

Lisäksi asiakaskohtainen tuotevalikoima voi tulla suoraan potilaskertomusjärjestelmästä sähköisesti integraatiorajapinnan kautta, ja ostotilaukset menevät toimittajille sähköisen EDI-yhteyden välityksellä. Myös toimituksesta vastaavan organisaation järjestelmä voidaan integroida suoraan samaan toimitusketjuun.

Jos vaikkapa Posti vastaa kuljetuksista, voidaan tehdä integraatio Postin SmartShip -järjestelmään, jolloin postin noutopisteet, esimerkiksi pakettiautomaatit, toimivat yhtenä jakeluvaihtoehtoina.

 

Lisätietoa

VELI-MATTI PIETILÄ

veli-matti.pietila@oneclinic.fi

050 543 4192

Muita blogipostauksia